ההגשות בשנת 2022:

סרטים נתמכים שנת 2022

הלקטורים

תיעודי ועלילתי קצר הפקה: מורן נקר, עדי עדואן, סמדר זמיר, אודיה רוזנק, רנא אבו פריחה, אורן אדף.

מיזם אנימציה "פאטה מורגנה" : נטע הולצר, ריקרדו ורדסחיים, דניאלה קופלר.

עצמאי בשטח: בת אל מוסרי, איתי עקירב, רותם קפלינסקי

פיתוח: זהר שחר, איתי עקירב, יסמין ששון