ההגשות בשנת 2021:

סרטים נתמכים שנת 2021

הלקטורים

תיעודי ועלילתי קצר הפקה: סוהא עראף, דוד גברו, ישראלה שאער מעודד, מיקי כהן, רנא אבו פריחה ואורן אדף.

פרוייקט אנימציה "פאטה מורגנה" ואנימציה כללי: טל קנטור, ריקרדו ורדסחיים ודניאלה קופלר.

מיזם קולנוע שהוקם בשיתוף מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר וקרן גשר לקולנוע רב-תרבותי ובתמיכת מועצת הקולנוע ומשרד התרבות