ההגשות בשנת 2020:

סרטים נתמכים שנת 2020

הלקטורים

תיעודי ועלילתי קצר הפקה: נטעלי בראון, אור סיגולי

תיעודי פיתוח: נטעלי בראון, אורי סיגולי

מועד "גבולות וגשרים": מיכאל (מיש) רוזונוב, סמדר זמיר

מיזם קולנוע שהוקם בשיתוף מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר וקרן גשר לקולנוע רב-תרבותי ובתמיכת מועצת הקולנוע ומשרד התרבות