אתם שואלים – אנחנו עונים

הקרן כוללת את כל אזור הנגב כפי שקבוע בחוק הקולנוע בסעיף "הפקות אזוריות".  אזור נגב מוגדר ב"חוק לרשות פיתוח הנגב". רשימה של הישובים נמצאת כאן

למסלולי הפקה והשלמה של סרטים עלילתיים קצרים ובאורך מלא, סרטים תיעודיים וסרטי אנימציה – יכול.ה להגיש כל אזרח ישראלי מעל גיל 18, ללא הבדל דת גזע ומין. היוצר.ת יכול.ה לגור בכל מקום ובלבד שהפרוייקט יעמוד בתנאים של "הפקה אזורית" כפי שנקבעו בקריטריונים של "חוק הקולנוע" (מפורט בהמשך).

למסלול פיתוח זכאים.ות להגיש רק יוצרים.ות הגרים.ות בנגב (על פי הכתובת המופיעה בספח ת.ז.)

כן. יוצרים.ות שאינם מאזור הנגב יכולים.ות להפיק את סרטם במסגרת הקרן, בתנאי שההפקה שלהם/ן עומדת בכללי "הפקה האזורית".

כללי הפקה אזורית נקבעו על ידי משרד התרבות וקרן קולנוע נגב מחויבת לעמוד בהם כלשונם ולוודא שכל הפקה הנתמכת על ידה עומדת בהם. אלו הם הכללים נכון לשנת 2022:

 • כללים להפקה אזורית
 • 40% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי.ת, תסריטאי.ת ועורכ.ת); השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי; וצוות ההפקה. במאי.ת, צלמ.ת ואנשי ונשות סאונד שאינם תושבי האזור יכולים להיכלל בספירה אם מועסקים לצידם ע. במאי/ת, ע.צלמ.ת, ע.סאונד אשר כן מתגוררים באזור.
 • בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:
  1. 30% מהתקציב לרכישת טובין או שירותים הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט לפחות, משמש לרכישת טובין או שירותים באזור. 
  2. 51% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי.ות האזור, בתמורה לעבודתם.ן במסגרת הפקת הסרט.        (עדיפות תינתן להפקות המתכננות להוציא מעל 30% מתקציב ההפקה באזור)
 • בהפקת הסרט יתקיים לפחות אחד משני אלה:
  1. מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בלמעלה מ-55% מאורכו, בוצעו באזור.
  2. ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי.ת או תסריטאי.ת, ואם הוא סרט תעודה- שניים לפחות ובהם במאי.ת או מפיק.ה בפועל, הם.ן תושבי.ות האזור: מפיק.ה; מפיק.ה בפועל; במאי.ת; תסריטאי.ת; צלמ.ת ראשי.ת; עד שניים מבין השחקנים הראשיים; מלחינ.ה; עורכ.ת; מעצב.ת אמנותי.ת.
 •  

 

אלו הם הכללים (נכון ל 2021):

 • כללים להפקה אזורית
 • 30% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי.ת, תסריטאי.ת ועורכ.ת); השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי; וצוות ההפקה. במאי.ת, צלמ.ת ואנשי ונשות סאונד שאינם תושבי האזור יכולים להיכלל בספירה אם מועסקים לצידם ע. במאי/ת, ע.צלמ.ת, ע.סאונד אשר כן מתגוררים באזור.
 • בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:
  1. 20%לפחות מתקציב ההוצאות משמש לרכישת טובין או שירותים באזור.
  2. 30% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי.ות האזור, בתמורה לעבודתם.ן במסגרת הפקת הסרט.

(עדיפות תינתן להפקות המתכננות להוציא מעל 30% מתקציב ההפקה באזור)

 • בהפקת הסרט יתקיים לפחות אחד משני אלה:
  1. מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בלמעלה מ-55% מאורכו, בוצעו באזור.
  2. שני אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי.ת או תסריטאי.ת, ואם היא תעודה- שניים לפחות ובהם במאי.ת או מפיק.ה בפועל, הם.ן תושבי.ות האזור: מפיק.ה; מפיק.ה בפועל; במאי.ת; תסריטאי.ת; צלמ.ת ראשי.ת; עד שניים מבין השחקנים הראשיים; מלחינ.ה; עורכ.ת; מעצב.ת אמנותי.ת.

סרטי גמר סטודנטים.ות אינם נתמכים על ידי קרנות קולנוע אזוריות.

השקעת הקרן משתנה מפרויקט לפרויקט ונמצאת בהלימה לגובה תקציב הפרויקט המוגש ותקציב הקרן באותה השנה. בכל מקרה לא תוכל הקרן לתמוך ביותר מ 80% מתקציב הפקת הפרויקט כפי שהוגש לה. כמו כן, הקרן לא תוכל לתמוך בפחות מ 10% מתקציב הפרוייקט.

מיד לאחר ההגשה תקבלו מייל המאשר את הגשתכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

במידה ולא קיבלתם.ן תשובה במייל, גם לאחר שוידאתם.ן בתיבת ה"ספאם" ו"דואר זבל", בבקשה תכתבו מייל לקרן ואנו נעזור לכם – [email protected]

תשובות מתקבלות עד 4 חודשים מרגע סגירת מועד ההגשה.

תשובות מגיעות במייל וכוללות את חוות הדעת של הלקטורים.

כל הצעה נקראת על ידי 3 לקטורים.ות. הלקטורים.ות נבחרים.ות על ידי הנהלת הקרן מתוך מאגר הלקטורים.ות של משרד התרבות.

במידה וקיבלתם.ן תשובה חיובית, תקבלו למייל מכתב התחייבות עליו תצטרכו לחתום ולהחזיר אלינו סרוק. לאחר סיום תהליך זה ייחתם מולכם/ן הסכם שיכיל אבני דרך להתקדמות הפרויקט.

ניתן להגיש את אותו הפרויקט עד 3 פעמים. רצוי מאוד לקרוא בעיון את חוות הדעת של הלקטורים. הגשתכם תקרא בכל מועד תקרא על ידי לקטורים שונים.

קרן קולנוע נגב איננה תומכת בפיתוח או בהפקה של סדרות טלוויזיה עלילתיות, אך ניתן להגיש סדרות תיעודיות.

במסלול הפקה ניתן להגיש סרטים שעומדים בפתח שלב ההפקה או כאלו שנמצאים כבר בשלב ההפקה.

מיזם קולנוע שהוקם בשיתוף מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר וקרן גשר לקולנוע רב-תרבותי ובתמיכת מועצת הקולנוע ומשרד התרבות